ตัวแทนคณะกรรมการ NUACUC เข้า Vendor Audit บริษัทผู้ผลิตสัตว์ทดลอง

ตัวแทนคณะกรรมการ NUACUC เข้า Vendor Audit บริษัทผู้ผลิตสัตว์ทดลอง

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมาก ตัวแทนคณะกรรมการ NUACUC ได้เข้า Vendor Audit บริษัทโนมูระสยาม อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (บริษัท เอ็ม-เคลีย ไบโอรีซอร์ส จำกัด) ณ ตำบลบางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยมีตัวแทนคณะกรรมการฯ ดังนี้

  1. ผศ.ดร.พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์  ผู้อำนวยการสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ม.นเรศวร
  2. ทพญ.ดร.ฐานิต    ประสิทธิ์ศักดิ์     คณะกรรมการกำกับดูแลและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
  3. อาจารย์สุนิสา สุนิสา             คณะกรรมการกำกับดูแลและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
  4. นางสาวนุชนาถ เหมือนทองดี     เลขานุการคณะกรรมการฯ
  5. สพ.ญ. พิจิตรา ชาบาง            สัตวแพทย์สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย

ในการนี้ ตัวแทนจาก MCBC  และ NSI ได้ให้เกียรติให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมระบบและการดำเนินงานต่างของทางโรงงาน

  1. Mr.Takehisa Sano -CEO
  2. คุณอาทิตย์ ศรีปฐมสวัสดิ์ (แม็ก) – ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร
  3. กมล กอไผ่น้อย (เก่ง) – engineer