จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีกำหนดจัดบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ขึ้น   ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้อง Main Conference ชั้น 1 Citcom เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับนิสิต นักวิจัยและบุคลากรที่มีความสนใจในด้านการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

สามารถเข้าดูการบรรยายย้อนหลังได้ที่

  1. https://youtu.be/CcJV01GEEdQ 
  2. https://youtu.be/JFLEzZts8mA
  3. https://youtu.be/kkpu3wBuHfc