กำหนดการขนส่งสัตว์ทดลองประจำเดือนมกราคม 2561

กำหนดการขนส่งสัตว์ทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2561

นักวิจัยที่ต้องการสั่งสัตว์ทดลองหรือวัสดุสำหรับสัตว์ทดลอง กรุณาแจ้งความประสงค์ภายใน วันที่ 29 ธันวาคม 2560 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสั่งสัตว์ได้ที่ http://www.nucar.nu.ac.th/2017/10/02/nucarform/