เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้)

ด้วย สถาสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 055-968690 รายละเอียดเพิ่มเติม ===> Download