การบรรยาย “บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (คกส.) และคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”

สมัครออนไลน์ ได้ที่ === > https://goo.gl/Xuqpdk

Read more

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมห

Read more