Center For Animal Research Naresuan University


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2557 – 23 เมษายน 2557 เอกสารแนบ