Center For Animal Research Naresuan University


บริษัทสแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เข้าเยี่ยมชมสถานสัตว์ทดลองฯ

บริษัทสแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ที่ตั้ง ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ได้ขอเข้าพบผู้อำนวยการสถานสัตว์ทดลองฯ เพื่อหารือแนวทางการทดสอบสินค้าในสัตว์ทดลองและเยี่ยมชมสถานที่ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 โดยมีผู้อำนวยการสถานสัตว์ทดลองฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ดูงาน