Center For Animal Research Naresuan University


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 17520 บาท สังกัดสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย เอกสารแนบ