Center For Animal Research Naresuan University

AAALAC INTERNATIONAL ACCREDITATION
Achievement of Accreditation form AAALAC International Naresuan University MARCH 11,2015
THAI IACUC ACCREDITATION
THAI IACUC STANDARD NOVEMBER 1,2015

กำหนดปิดรับโครงการที่ต้องการขอรับการรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์รอบเดือนสิงหาคม 2560 สามารถยื่นส่งโครงการ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 8 สิงหาคม 2560กำหนดปิดรับโครงการที่ต้องการขอรับการรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์รอบเดือนกรกฎาคม 2560 สามารถยื่นส่งโครงการ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 11 กรกฎาคม 2560ถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด...ฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีน ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “ถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด... ฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีน“ โดย นายแพทย์โกวิทย์ ศุภโกศล กรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวรกำหนดปิดรับโครงการที่ต้องการขอรับการรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์รอบเดือนมิถุนายน 2560 สามารถยื่นส่งโครงการ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 14 มิถุนายน 2560การถวายเงินจากผู้บริจาคจากกิจกรรมทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปี 2560 ตัวแทนสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย และคณาจารย์จากภาควิชาสรีรวิทยา ร่วมได้ถวายเงินจากผู้บริจาคจากกิจกรรมทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปี 2560 (หลังหักค่าใช้จ่าย) เป็นจำนวนเงิน 8,593 บาท ให้แก่วัดเสาหิน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา